Lehman Brothers – ikona a obeť krízy

Článok Michala Ďuricu, portfóliového manažéra IAD Investments v Hospodárskych novinách – Lehman Brothers – ikona a obeť krízy.

Spät na všetky aktuality