Oznam o aktualizácii Cenníka a Všeobecných obchodných podmienok správcovskej spoločnosti

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že od dňa 1.6.2014 vstúpili do platnosti nasledovné aktualizované dokumenty:

  • Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a.s.
  • Cenník spoločnosti  IAD Investments, správ. spol., a.s.

Aktuálne dokumenty nájdete na stránke Žiadosti a dokumenty v záložke Všeobecné dokumenty.

Spät na všetky aktuality