Oznam o aktualizácii dokumentov

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že dňa 14.7.2014 vstúpili do platnosti nasledovné aktualizované dokumenty podielových fondov a spoločnosti:

  • Predajný prospekt podielového fondu Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.
  • Predajný prospekt podielového fondu CREO, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.
  • Všeobecné obchodné podmienky správcovskej spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a.s.

Aktuálne dokumenty podielových fondov nájdete v sekcii Žiadosti a dokumenty.

Aktuálne dokumenty spoločnosti nájdete na stránke Žiadosti a dokumenty v záložke Všeobecné dokumenty

Spät na všetky aktuality