Oznam o aktualizácii dokumentu

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že dňa 2.9.2014 vstúpil do platnosti nasledovný aktualizovaný dokument podielového fondu: Predajný prospekt podielového fondu Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Aktuálny dokument podielového fondu nájdete v sekcii Žiadosti a dokumenty.

Spät na všetky aktuality