Oznam o pridelení ISIN

Vážení podielnici, vážení obchodní partneri,

dovoľujeme si Vás informovať , že všetkým podielovým fondom spravovaným spoločnosťou IAD Investments bol na základe žiadosti spoločnosti pridelený ISIN (medzinárodné identifikačné číslo cenného papiera). Zoznam pridelených ISINov nájdete v sekcii Dokumenty.

Spät na všetky aktuality