Prvý realitný fond znižuje vstupnú investíciu

S platnosťou od 1.7.2013 správcovská spoločnosť IAD Investments mení výšku minimálnej vstupnej investície do podielového fondu Prvý realitný fond z pôvodných 1.000,- EUR na 100,- EUR. Presné podmienky investovania nájdete v aktuálnom predajnom prospekte fondu na našej webovej stránke www.iad.sk.

Spät na všetky aktuality