Sám sebe poradcom

Vladimír Bolek, portfólio manažér IAD Investments, v príručke investora časopisu Forbes.

Spät na všetky aktuality