Stále máme priestor na zvýšenie rizika

Vladimír Bencz sa vyjadruje k ponuke podielových fondov pre slovenských investorov v novom dvojmesačníku Financie v pohode.

Spät na všetky aktuality