Top Fond Slovakia 2013 – ocenený Protected Equity 1

Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS), ako nezávislá profesná orgnizácia pre kolektívne investovanie, organizuje každý rok spolu s vydavateľstvom Ecopress vyhodnotenie podielových fondov podľa rôznych kritérií. Najúspešnejší získávajú cenu TOP FOND SLOVAKIA.

Ocenenie Top Fond Slovakia 2013 získal aj fond Protected Equity 1 v kategórii Ostatné fondy za najlepší pomer výkonnosti a rizika. Viac informácií o fonde nájdete TU.

Článok k výsledkom Top Fond Slovakia 2013 na hnonline.sk (20.2.2014) 

Spät na všetky aktuality