Zaistený – IAD depozitné konto je Investíciou roka 2013

Dňa 28.1.2013 boli vyhlásené výsledky analýzy slovenského investičného trhu "Investícia roka 2013", ktoré pripravuje spoločnosť Fincentrum v spolupráci s mesačníkom Forbes.

Investíciou roka 2013 sa stal Zaistený – IAD depozitné konto, o.p.f. Zároveň sa umiestnil na prvom mieste vo vedľajšej kategórii – Garantovaný fond 2013.

Výsledky analýzy boli uverejňené aj vo februárovom vydaní časopisu FORBES. Čítať článok (PDF)

Zaistený – IAD depozitné konto, o.p.f. je určený pre najkonzervatívnejších investorov.

  • Vyhlasuje zhodnotenie vždy mesiac vopred. Klient tak ihneď vie, aký výnos mu investícia do fondu prinesie. Investovanie do fondu je preto veľmi bezpečné.
  • Hodnota podielového listu sa aktualizuje každý deň, tzn. že výnosy sú na kontá klientov pripisované denne.
  • Fond je vhodný pre tých, ktorí si chcú uložiť peniaze na kratšiu dobu, väčšinou do jedného roka.
  • Fond je ponúkaný úplne bezplatne. Klient neznáša ani vstupný ani výstupný poplatok ani žiadne skryté poplatky.
  • Peniaze investované vo fonde sú kedykoľvek k dispozícii. Klienti si ich môžu nechať kedykoľvek vyplatiť na svoj bankový účet pomocou on-line služby, ktorú získa každý klient tiež bezplatne.
  • Pomocou on-line služby majú klienti vždy prehľad o aktuálnom stave svojej investície, môžu si časť alebo celú investíciu nechať vyplatiť, alebo presúvať medzi inými fondmi. Najzaujímavejšou možnosťou, ktorú on-line služba ponúka, je možnosť bezplatne zadávať trvalé príkazy na úhradu na ľubovoľný počet účtov.

Zaistený – IAD depozitné konto je vďaka svojim vlastnostiam často výhodnejšou alternatívou uloženia voľných finančných prostriedkov ako napríklad termínované vklady v bankách.

Súťaž Investícia roka 2013 vyhlasuje raz ročne spoločnosť Fincentrum v spolupráci s mesačníkom Forbes na základe analýzy slovenského investičného trhu podielových fondov. Okrem hlavnej kategórie vyhlasuje víťazné podielové fondy v ďalších siedmych kategóriách. Hodnotiacim kritériom je Sharpov index, ktorý hovorí o vzťahu medzi výnosom fondu po očistení od nákladov na poplatky a od porovnateľnej investície meranej Euriborom v pomere k volatilite výnosov fondu. Cieľom analýzy je prispievať k zvyšovaniu miery finančnej gramotnosti slovenských spotrebiteľov.

Spät na všetky aktuality