Akce s Prvým realitným fondom – Získejte 5% za 500 dní

PODMÍNKY AKCE:

Pokud v období od 6.8.2018 do 31.10.2018 investujete do Prvního realitního fondu, o.p.f. pod specifickým symbolem 5500 na 500 dní, získáte výnos minimálně 5%.

Základní informace:

Trvání akce: od 6.8.2018 do 31.10.2018

Bankovní spojení: IBAN: SK82 7500 0000 0002 5506 1913, BIC: CEKOSKBX

Variabilní symbol: rodné číslo/IČO

Specifický symbol: 5500

Vstupní poplatek: 3 %

Výstupní poplatek: 0 %

SOUTĚŽ „INVESTUJTE A RELAXUJTE“

Investujte do akce 5% za 500 dní s Prvým realitným fondom a vyhrajte relaxační pobyt ve Wellness hotelu Patince s polopenzí, vstupem do bazénového a saunového světa, a masáží dle vlastního výběru. Podrobné informace naleznete v Statutu soutěže.

Výherci soutěže:

5.9.2018 – p. František Č. z Košíc

5.10.2018 – p. Dušan F. zo Želiezoviec

5.11.2018 – p. Renáta B. zo Sobraniec

Leták akce

Veřejný příslib

Upozornění: Hodnota investice do podílového fondu se může i snižovat a není zaručena návratnost původně investované částky. S investicí do podílových fondů je spojeno i riziko. Se statutem, prodejním prospektem a klíčovými informacemi pro investory fondů IAD Investments, zpráv. spol. s. (dále jen „IAD“) ve slovenském jazyce se můžete seznámit v sídle IAD, na prodejních místech, v sídle depozitáře nebo na www.iad.sk. V souladu se statuty podílových fondů může podíl cenných papírů vydaných státy a mezinárodními organizacemi, uvedenými v příloze statutů jednotlivých podílových fondů, překročit 35% hodnoty majetku ve fondu. IAD je povinna vyplatit podílový list podílového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladně, nejpozději však v prodloužené lhůtě 12 měsíců. Majetek ve fondu Prvý realitný fond je podle podmínek zvláštního zákona investován zejména do nemovitostí včetně příslušenství pro účely jejich správy a prodeje, do majetkových účastí v realitních společnostech a do likvidních finančních aktiv, z nichž ekonomické podstaty vyplývá úzké propojení s trhem nemovitostí. Korunový realitní fond má minimálně 85% majetku nepřetržitě investovaného do podílových listů fondu Prvý realitný fond.

Zpět na všechny aktuality