# investujte na fin trzích  8. 12. 2021

Čínské akce jsou nechtěným zbožím

DIDI je čínský gigant a dominantní hráč na čínském trhu se sdílenou přepravou (jako Uber nebo Bolt na Slovensku). Jeho pozice byla tak velká, že před pár lety vytlačil z domácího trhu i zmíněný Uber. Společnost vstoupila na americkou akciovou burzu v červnu 2021. U IPO upsala DIDI akcie v hodnotě 4,4 miliardy USD a vstup na burzu ji ocenil v hodnotách nad 70 miliard USD. Do tohoto bodu to vypadalo jako úspěšný projekt. DIDI však udělala jednu velkou chybu – dokončila IPO na NYSE i přes doporučení čínských autorit, aby tento krok dočasně odložila, dokud se nevyřeší problémy týkající se citlivosti údajů o svých uživatelích. Po úspěšném IPO nenechal na sebe zásah regulátorů dlouho čekat a firmě zakázaly přijímat nové uživatele. Ani ne půl roku od IPO, akcie DIDI ztratily více než 57% své hodnoty a toto číslo nemusí být finální, jelikož DIDI velmi pravděpodobně požádá o delisting na NYSE a přesune své akcie pravděpodobně do Hong Kongu (pokud splní přísnější pravidla tamní burzy).

DIDI není ojedinělý případ, ve kterém angažovanost čínských regulátorů způsobila akciovým investorům vysoké ztráty. Prvními oběťmi se staly společnosti působící v soukromém vzdělávání jako EDU a TAL, které přišly téměř o 90 % své hodnoty. Následovali online brokeři jako FUTU nebo TIGR. Pozornosti čínských regulátorů neobešla ani jedna z největších světových společností – Alibaba. BABA ztratila letos již více než 50% své tržní kapitalizace a vymazala tak stovky miliard USD z majetku svých akcionářů.

Několik měsíční výprodej čínských akcií není způsoben výsledky těchto společností, ale nejistotou ohledně regulace a nejednoznačností dalšího směřování. Dokud nedojde k nastavení jasných a finálních pravidel, není důvod, aby kvalitní společnosti jako BABA, TIGR, FUTU a další otevřely svoji hodnotu. Do té doby jejich akcie mohou padat i nadále a delisting DIDI k tomu jen pomůže.

Mgr. Michal Ďurica, CFA
Portfolio manažer, IAD Investments

Zpět na všechny články

#investujte

Zajímají vás novinky ze světa investic? Na našem blogu vás každý týden informují naši portfolio manažeři o dění na akciových trzích, naleznete zde i spoustu dalších zajímavých témat z oblasti investování. Aktivujte si upozornění na nové články v sekci blog a už vám nikdy neuniknou investiční aktuality.

Investujte s námi

s námi

Investovat může dnes už opravdu každý, důležité je vybrat si toho správného partnera, který investice bude spravovat.

Investujte na fin trzích

na fin trzích

Ověřené informace o novinkách a nejaktuálnějších tématech, které ovlivňují dění na finančních trzích.

Investujte do sebe

do sebe

Investice do sebe, může být někdy právě tou nejziskovější.

Tento materiál je marketingovým sdělením. Dříve než uděláte jakékoli investiční rozhodnutí, podívejte se na prodejní prospekt, statut a dokument s klíčovými informacemi pro investory fondů IAD Investments, zpráv. spol., a.s. (dále jen „IAD“) ve slovenském jazyce v sídle IAD, na prodejních místech, v sídle depozitáře nebo na www.iad.sk. Pro více informací se obraťte na svého finančního zprostředkovatele nebo na www.iad.sk.

Hodnota investice do podílového fondu se může i snižovat a není zaručena návratnost původně investované částky. S investicí do podílových fondů je spojeno i riziko. V souladu se statuty podílových fondů může podíl cenných papírů vydaných státy a mezinárodními organizacemi, uvedenými v příloze statutů jednotlivých podílových fondů, překročit 35% hodnoty majetku ve fondu, přičemž tento podíl může dosáhnout až 100%. IAD je povinna vyplatit podílový list podílového fondu První realitní fond a Korunový realitní fond bezodkladně, nejpozději však v prodloužené lhůtě 12 měsíců. Majetek ve fondu První realitní fond je podle podmínek zvláštního zákona investován zejména do nemovitostí včetně příslušenství pro účely jejich správy a prodeje, do majetkových účastí v realitních společnostech a do likvidních finančních aktiv, z nichž ekonomické podstaty vyplývá úzké propojení s trhem nemovitostí. Korunový realitní fond má minimálně 85% majetku nepřetržitě investovaného do podílových listů fondu První realitní fond.