# investujte na fin trzích  15. 11. 2021

Nová éra v GE

General electric

General Electric (GE) jako jeden z posledních amerických konglomerátů končí a po letech zbavování se menších divizí se rozdělí na tři samostatné firmy. Společnost založená v roce 1892, která v jednom čase vyráběla vše od elektrospotřebičů přes lékařské přístroje až po letecké motory a jejich finanční divize působila v bankovnictví a pojišťovnictví, odolávala dlouhá léta tlaku investorů na zjednodušení struktury byznysu a přehlednější řízení.

Na vrcholu své slávy, kdy prasknutí internetové bubliny válcovalo společnosti napříč ekonomikou, byla GE dokonce nejhodnotnější americkou firmou s tržní kapitalizací 550 miliard USD. GE byla mimořádně úspěšným konglomerátem až do momentu nevydařené akvizice konkurenta Honeywell. Následně jako kompenzaci této nezdařené akvizice udělal management GE několik extrémně předražených akvizic, které měly velmi negativní dopad na firemní ziskovost. Finanční krize v roce 2008 a kolaps finanční divize GE Capital, která měla na své bilanci naakumulovány příliš velké rizikové pozice, byl již tzv. poslední hřebík.

GE se po třech letech od nástupu nového CEO Larryho Culpa, který společnost významně oddlužil odprodejem menších divizí, rozdělí na tři nové společnosti. První se bude věnovat vývoji a výrobě leteckých motorů, druhá zdravotnickému byznysu a třetí turbínám na výrobu elektrické energie. Cílem tohoto rozdělení je ukončit dlouhé období podprůměrného vývoje akcií GE, hlavně ve srovnání s indexem S&P500, ale také ve srovnání se svou konkurencí. Zjednodušení byznysu GE ve třech samostatných firmách bude mít podle plánu managementu za následek kromě transparentnější alokace kapitálu v rámci firmy také otevření hodnoty společnosti a následně vyšší výnos pro akcionáře.

Zamýšlený plán samozřejmě nemusí být 100% úspěšný. Minimálně v případě letecké divize koronakrize ukázala, jak moc je tento byznys volatilní a zranitelný. Každopádně bude zajímavé podrobně sledovat vývoj v GEa v jejích nově vytvořených spinoffech (společnostech vytvořených oddělením od mateřské firmy) v následujících letech, jelikož kvalitní spinoffy obecně outperfomují trh minimálně v prvním roce od jejich IPO.

Mgr. Michal Ďurica, CFA Michal Ďurica, CFA
Portfolio manažer, IAD Investments

Zpět na všechny články

#investujte

Zajímají vás novinky ze světa investic? Na našem blogu vás každý týden informují naši portfolio manažeři o dění na akciových trzích, naleznete zde i spoustu dalších zajímavých témat z oblasti investování. Aktivujte si upozornění na nové články v sekci blog a už vám nikdy neuniknou investiční aktuality.

Investujte s námi

s námi

Investovat může dnes už opravdu každý, důležité je vybrat si toho správného partnera, který investice bude spravovat.

Investujte na fin trzích

na fin trzích

Ověřené informace o novinkách a nejaktuálnějších tématech, které ovlivňují dění na finančních trzích.

Investujte do sebe

do sebe

Investice do sebe, může být někdy právě tou nejziskovější.

Tento materiál je marketingovým sdělením. Dříve než uděláte jakékoli investiční rozhodnutí, podívejte se na prodejní prospekt, statut a dokument s klíčovými informacemi pro investory fondů IAD Investments, zpráv. spol., a.s. (dále jen „IAD“) ve slovenském jazyce v sídle IAD, na prodejních místech, v sídle depozitáře nebo na www.iad.sk. Pro více informací se obraťte na svého finančního zprostředkovatele nebo na www.iad.sk.

Hodnota investice do podílového fondu se může i snižovat a není zaručena návratnost původně investované částky. S investicí do podílových fondů je spojeno i riziko. V souladu se statuty podílových fondů může podíl cenných papírů vydaných státy a mezinárodními organizacemi, uvedenými v příloze statutů jednotlivých podílových fondů, překročit 35% hodnoty majetku ve fondu, přičemž tento podíl může dosáhnout až 100%. IAD je povinna vyplatit podílový list podílového fondu První realitní fond a Korunový realitní fond bezodkladně, nejpozději však v prodloužené lhůtě 12 měsíců. Majetek ve fondu První realitní fond je podle podmínek zvláštního zákona investován zejména do nemovitostí včetně příslušenství pro účely jejich správy a prodeje, do majetkových účastí v realitních společnostech a do likvidních finančních aktiv, z nichž ekonomické podstaty vyplývá úzké propojení s trhem nemovitostí. Korunový realitní fond má minimálně 85% majetku nepřetržitě investovaného do podílových listů fondu První realitní fond.