# investujte na fin trhoch  8. 12. 2021

Čínske akcie sú nechceným tovarom

DIDI je čínsky gigant a dominantný hráč na čínskom trhu so zdieľanou prepravou (ako Uber alebo Bolt na Slovensku). Jeho pozícia bola taká veľká, že pred pár rokmi vytlačil z domáceho trhu aj spomínaný Uber. Spoločnosť vstúpila na americkú akciovú burzu v júni 2021. Pri IPO upísala DIDI akcie v hodnote 4,4 miliardy USD a vstup na burzu ju ocenil v hodnotách nad 70 miliárd USD. Do tohto bodu to vyzeralo ako úspešný projekt. DIDI však spravila jednu veľkú chybu – dokončila IPO na NYSE aj napriek odporúčaniu čínskych autorít, aby tento krok dočasne odložila, kým sa nevyriešia problémy týkajúce sa citlivosti údajov o svojich užívateľoch. Po úspešnom IPO nenechal na seba zásah regulátorov dlho čakať a firme zakázali prijímať nových užívateľov. Ani nie pol roka od IPO, akcie DIDI stratili viac ako 57% svojej hodnoty a toto číslo nemusí byť finálne, keďže DIDI veľmi pravdepodobne požiada o delisting na NYSE a presunie svoje akcie pravdepodobne do Hong Kongu (ak splní prísnejšie pravidlá tamojšej burzy).

DIDI nie je ojedinelý prípad, v ktorom angažovanosť čínskych regulátorov spôsobila akciovým investorom vysoké straty. Prvými obeťami sa stali spoločnosti pôsobiace v súkromnom vzdelávaní ako EDU a TAL, ktoré prišli takmer o 90% svojej hodnoty. Nasledovali online brokeri ako FUTU alebo TIGR. Pozornosti čínskych regulátorov neobišla ani jedna z najväčších svetových spoločností – Alibaba. BABA stratila tento rok už viac ako 50% svojej trhovej kapitalizácie a vymazala tak stovky miliárd USD z majetku svojich akcionárov.

Niekoľko mesačný výpredaj čínskych akcií nie je spôsobený výsledkami týchto spoločností, ale neistotou ohľadom regulácie a nejednoznačnosťou ďalšieho smerovania. Pokým nepríde k nastaveniu jasných a finálnych pravidiel, nieje dôvod, aby kvalitné spoločnosti ako BABA, TIGR, FUTU a ďalšie otvorili svoju hodnotu. Do toho času ich akcie môžu padať aj naďalej a delisting DIDI k tomu len pomôže.

Mgr. Michal Ďurica, CFA
Portfólio manažér, IAD Investments

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.