# investujte na fin trzích  30. 11. 2021

Black Friday na světových trzích

Black friday na svetovych trzich

Ve světě obchodu bývá již zvykem, že následující den po dni Díkůvzdání je takzvaný Black Friday. Black Friday neboli černý pátek je marketingový pojem pro slevy na zboží a služby, které obchodníci nabízejí, aby se zbavili starších zásob a připravili se na vrchol obchodnické sezóny, tedy na Vánoce.

Poté, co se tento pátek objevily první informace o vypuknutí nové mutace koronaviru pocházející z jižní Afriky, si světové trhy zažily svůj vlastní černý pátek. Investoři vyprodávali téměř všechna aktiva, od akcií až po komodity a cizí měny. Od Tokia až po New York, investoři nejprve prodávali, teprve potom se ptali otázky…Evropské akciové indexy se propadly o více než 4%. Americké akciové indexy byly na tom o trochu lépe a propadly se „pouze“ o více než 2%. Letecké společnosti a sektory citlivé na zavírání ekonomik zaznamenaly rapidní propady. Rovněž ropa se propadla o 11% na 72 dolarů za barel.

Pokud si ještě začátkem minulého týdne americký prezident Joe Biden stěžoval, že ceny ropy jsou příliš vysoké a vytvářejí tlak na inflaci, tak páteční události do velké míry vyřešily jeho problém. Pokud se potvrdí obavy epidemiologů, že nová mutace je infekčnější než jeho současná verze, tak se tak stane v nejhorší možný čas. Při současné inflaci centrální banky již nebudou moci využít opakovaného triku se snižováním sazeb, které jsou v mnoha zemích stále na nízkých úrovních v porovnání s historickými hodnotami. Vlády jednotlivých zemí, které zvyšovaly své deficity během předchozích vln pandemie na hraniční hodnoty, budou postaveny před nelehkou otázku.

Na jedné straně stojí ochota pomoci ekonomice a na druhé straně je riziko vysokého zadlužení, které může snížit kreditní rating země a značně navýšit cenu financování vládního dluhu. Investoři si uvědomují všechna tato rizika, a proto jsou extrémně citliví na jakýkoli negativní vývoj pandemie. Aktuální očekávání jsou nastavena na postupné uvolňování opatření, otevírání ekonomik a pokračující hospodářský růst. Žádné zavírání ekonomik v projekcích investičních bank nenajdete. Analytici předpovídají postupný růst akciových indexů na obou stranách Atlantiku i příští rok.

Jelikož se páteční obavy trhu ukáží jako opodstatněné zjistíme až v následujících dnech nebo týdnech. Pro investory by měly být páteční zprávy o nové mutaci viru zvednutým ukazováčkem, přičemž ve svých predikcích by měly počítat is tím, že trh neroste vždy jen vzhůru.

Roman Vitásek, CFA
Portfolio manažer, IAD Investments

Zpět na všechny články

#investujte

Zajímají vás novinky ze světa investic? Na našem blogu vás každý týden informují naši portfolio manažeři o dění na akciových trzích, naleznete zde i spoustu dalších zajímavých témat z oblasti investování. Aktivujte si upozornění na nové články v sekci blog a už vám nikdy neuniknou investiční aktuality.

Investujte s námi

s námi

Investovat může dnes už opravdu každý, důležité je vybrat si toho správného partnera, který investice bude spravovat.

Investujte na fin trzích

na fin trzích

Ověřené informace o novinkách a nejaktuálnějších tématech, které ovlivňují dění na finančních trzích.

Investujte do sebe

do sebe

Investice do sebe, může být někdy právě tou nejziskovější.

Tento materiál je marketingovým sdělením. Dříve než uděláte jakékoli investiční rozhodnutí, podívejte se na prodejní prospekt, statut a dokument s klíčovými informacemi pro investory fondů IAD Investments, zpráv. spol., a.s. (dále jen „IAD“) ve slovenském jazyce v sídle IAD, na prodejních místech, v sídle depozitáře nebo na www.iad.sk. Pro více informací se obraťte na svého finančního zprostředkovatele nebo na www.iad.sk.

Hodnota investice do podílového fondu se může i snižovat a není zaručena návratnost původně investované částky. S investicí do podílových fondů je spojeno i riziko. V souladu se statuty podílových fondů může podíl cenných papírů vydaných státy a mezinárodními organizacemi, uvedenými v příloze statutů jednotlivých podílových fondů, překročit 35% hodnoty majetku ve fondu, přičemž tento podíl může dosáhnout až 100%. IAD je povinna vyplatit podílový list podílového fondu První realitní fond a Korunový realitní fond bezodkladně, nejpozději však v prodloužené lhůtě 12 měsíců. Majetek ve fondu První realitní fond je podle podmínek zvláštního zákona investován zejména do nemovitostí včetně příslušenství pro účely jejich správy a prodeje, do majetkových účastí v realitních společnostech a do likvidních finančních aktiv, z nichž ekonomické podstaty vyplývá úzké propojení s trhem nemovitostí. Korunový realitní fond má minimálně 85% majetku nepřetržitě investovaného do podílových listů fondu První realitní fond.