# investujte na fin trzích  18. 1. 2022

Nastal čas vyprodávat akcie?

V posledních měsících se stále častěji objevují zprávy o nadhodnocených cenách akcií, popřípadě o akciové bublině v USA, která musí každou chvíli prasknout. Podobné zprávy a jim podobné lze vídat nejen v odborném tisku, ale i v periodikách, co s investováním nemají mnoho společného. O to děsivější mohou tyto zprávy vnímat běžní investoři, kteří jsou častokrát odkázáni na populární investiční média, jejichž hlavním cílem není dávat investiční poradenství, ale zvyšovat návštěvnost svých stránek.

Pravda je taková, že ať se na akce podíváme přes jakoukoli metriku, tak jsou velmi drahé. U akcií máme na mysli hlavně americký akciový trh, který je největší, nejlikvidnější a proto přitahuje také nejvíce pozornosti. Při současné valuaci indexu S&P 500 na úrovni 26násobku letošních zisků je budoucí výnos pro investora jen něco kolem 3,85%. To není mnoho, obzvlášť když bereme v úvahu historickou prémii za rizikovost akcií. Zmiňovaný akciový výnos je výnos za předpokladu, že by zisky společnosti nerostly. To samozřejmě není pravda, neboť zisky společnosti v dlouhodobém horizontu většinou rostou.

Druhá strana mince je, že pokud akcie jsou drahé, tak všechna ostatní aktiva jsou ještě dražší. Ať už dluhopisy, některé komodity nebo trh nemovitosti jsou na úrovni nebo v blízkosti svých maxim a jejich budoucí výnosy budou tomu přiměřené. Kryptoměny jako vysoce spekulativní nástroj bych mezi aktiva ani neuváděl.

Pokud jsou běžní investoři přesvědčeni, že momentálně nastal ten čas vyprodávat akciové fondy a přesunout své peníze jinam, pravděpodobně se dostanou do emocionální pasti. Ta spočívá v tom, že pokud se jim podaří vyprodat těsně před poklesem, tak jen velmi těžko budou vědět, kdy opět nakupovat zpět, až zmeškají ten správný moment a tím pádem i velkou část výnosů.

Druhá možnost je, že investoři vyprodají akcie a následně budou sledovat jak akciové fondy budou nadále růst, což je přinutí vrátit se k původním investicím, ale při vyšších cenách. V jednom iv druhém případě bude jakákoli aktivita spíše na škodu a ne na užitek.

Historie nám říká, že od roku 1929 americký akciový trh zažil 14 významných propadů o více než 20 %. Největší propad byl 85 %. Přesto se akciové indexy vždy dokázaly vrátit na původní úrovně a pokračovat ve svém růstu. Dlouhodobí investoři, jejichž cílem nebyla krátkodobá spekulace, ale dlouhodobé budování majetku, byli vždy znamenitě odměněni. Ani v tomto případě tomu nebude jinak.

Roman Vitásek, CFA
Portfolio manažer, IAD Investments

Zpět na všechny články

#investujte

Zajímají vás novinky ze světa investic? Na našem blogu vás každý týden informují naši portfolio manažeři o dění na akciových trzích, naleznete zde i spoustu dalších zajímavých témat z oblasti investování. Aktivujte si upozornění na nové články v sekci blog a už vám nikdy neuniknou investiční aktuality.

Investujte s námi

s námi

Investovat může dnes už opravdu každý, důležité je vybrat si toho správného partnera, který investice bude spravovat.

Investujte na fin trzích

na fin trzích

Ověřené informace o novinkách a nejaktuálnějších tématech, které ovlivňují dění na finančních trzích.

Investujte do sebe

do sebe

Investice do sebe, může být někdy právě tou nejziskovější.

Tento materiál je marketingovým sdělením. Dříve než uděláte jakékoli investiční rozhodnutí, podívejte se na prodejní prospekt, statut a dokument s klíčovými informacemi pro investory fondů IAD Investments, zpráv. spol., a.s. (dále jen „IAD“) ve slovenském jazyce v sídle IAD, na prodejních místech, v sídle depozitáře nebo na www.iad.sk. Pro více informací se obraťte na svého finančního zprostředkovatele nebo na www.iad.sk.

Hodnota investice do podílového fondu se může i snižovat a není zaručena návratnost původně investované částky. S investicí do podílových fondů je spojeno i riziko. V souladu se statuty podílových fondů může podíl cenných papírů vydaných státy a mezinárodními organizacemi, uvedenými v příloze statutů jednotlivých podílových fondů, překročit 35% hodnoty majetku ve fondu, přičemž tento podíl může dosáhnout až 100%. IAD je povinna vyplatit podílový list podílového fondu První realitní fond a Korunový realitní fond bezodkladně, nejpozději však v prodloužené lhůtě 12 měsíců. Majetek ve fondu První realitní fond je podle podmínek zvláštního zákona investován zejména do nemovitostí včetně příslušenství pro účely jejich správy a prodeje, do majetkových účastí v realitních společnostech a do likvidních finančních aktiv, z nichž ekonomické podstaty vyplývá úzké propojení s trhem nemovitostí. Korunový realitní fond má minimálně 85% majetku nepřetržitě investovaného do podílových listů fondu První realitní fond.