# investujte na fin trzích  18. 10. 2021

Ropa – změna nálady o 180 stupňů za 18 měsíců

Poslední týdny naplňuje titulky novin neustále rostoucí cena zemního plynu a silové elektřiny na komoditních burzách. Podobný scénář však už vidíme i na trhu s ropou. V pátek přesáhla cena ropy typu Brent hranici 85 USD – nepředstavitelnou hodnotu v dubnu 2020, kdy se obchodníci zbavovali ropy za záporné ceny. Ropu tlačí vzhůru rostoucí spotřeba z krizových minim, tažená zejména oživenou dopravou a dodržování produkčních kvót zemí OPEC+.

Cena ropy se však nemusí zastavit na současných úrovních. Obchodníci na komoditních burzách už dokonce vstupují do pozic, které jim přinesou profit, pokud cena ropy překoná do konce roku 2021 hranici 100 USD, na které nebyla cena ropy WTI od roku 2014. Na trhu se dokonce objevují opce, které spekulují s cenou Brentu na úrovni 200 USD na konci 2022. Trh s ropou se dostal za 18 měsíců z absolutního zoufalství k úplné euforii.

Je pravdou, že fundamenty přejí vyšší ceně, protože z měsíce na měsíc roste poptávka směrem blíže k předkrizovým úrovním. Na druhé straně dodržování dohod mezi zeměmi OPEC+ nemá oporu v historii a příliš vysoké ceny budou velkým lákadlem pro některou (nebo více) ze zemí ke zvýšení denní produkce s cílem ukořistit vyšší tržní podíl. 100 dolarová meta je při současné atmosféře dosažitelná, ale dvojnásobná hranice na konci příštího roku zůstane spíše v rovině fantazie. Jak už to bývá zvykem – lékem na příliš vysoké ceny, jsou právě vysoké ceny.

Mgr. Michal Ďurica, CFA
Portfolio manažer, IAD Investments

Zpět na všechny články

#investujte

Zajímají vás novinky ze světa investic? Na našem blogu vás každý týden informují naši portfolio manažeři o dění na akciových trzích, naleznete zde i spoustu dalších zajímavých témat z oblasti investování. Aktivujte si upozornění na nové články v sekci blog a už vám nikdy neuniknou investiční aktuality.

Investujte s námi

s námi

Investovat může dnes už opravdu každý, důležité je vybrat si toho správného partnera, který investice bude spravovat.

Investujte na fin trzích

na fin trzích

Ověřené informace o novinkách a nejaktuálnějších tématech, které ovlivňují dění na finančních trzích.

Investujte do sebe

do sebe

Investice do sebe, může být někdy právě tou nejziskovější.

Tento materiál je marketingovým sdělením. Dříve než uděláte jakékoli investiční rozhodnutí, podívejte se na prodejní prospekt, statut a dokument s klíčovými informacemi pro investory fondů IAD Investments, zpráv. spol., a.s. (dále jen „IAD“) ve slovenském jazyce v sídle IAD, na prodejních místech, v sídle depozitáře nebo na www.iad.sk. Pro více informací se obraťte na svého finančního zprostředkovatele nebo na www.iad.sk.

Hodnota investice do podílového fondu se může i snižovat a není zaručena návratnost původně investované částky. S investicí do podílových fondů je spojeno i riziko. V souladu se statuty podílových fondů může podíl cenných papírů vydaných státy a mezinárodními organizacemi, uvedenými v příloze statutů jednotlivých podílových fondů, překročit 35% hodnoty majetku ve fondu, přičemž tento podíl může dosáhnout až 100%. IAD je povinna vyplatit podílový list podílového fondu První realitní fond a Korunový realitní fond bezodkladně, nejpozději však v prodloužené lhůtě 12 měsíců. Majetek ve fondu První realitní fond je podle podmínek zvláštního zákona investován zejména do nemovitostí včetně příslušenství pro účely jejich správy a prodeje, do majetkových účastí v realitních společnostech a do likvidních finančních aktiv, z nichž ekonomické podstaty vyplývá úzké propojení s trhem nemovitostí. Korunový realitní fond má minimálně 85% majetku nepřetržitě investovaného do podílových listů fondu První realitní fond.