# investujte s nami  6. 7. 2021

Ročná výkonnosť viac ako 68,5%

Druhý kvartál bol pre fond Growth Opportunities opäť nadmieru pozitívny. Kvartálna výkonnosť fondu dosiahla 9,17% v čistom pre investorov (k 30.6.2021). Ročná výkonnosť vďaka veľmi nízkej báze spred roka prekonala 68,5% (k 30.6.2021). Growth Opportunities nemá svoj benchmark, ale pre porovnanie ETF trackujúce MSCI World v mene EUR zarobili svojim investorom okolo 6,5% za posledné tri mesiace. Ročná výkonnosť týchto ETF prevyšuje 32%. Opäť je však dôležité zdôrazniť, že aktuálne dosahovaná výkonnosť nie je zárukou budúcich výnosov v porovnateľnom meradle. Pandémia koronavírusu nám ponúkla veľké príležitosti, ktoré sme využili. Nízko visiace ovocie je však už obraté, no aj naďalej vieme identifikovať nové investície, ktoré ponúkajú perspektívu zaujímavého zhodnotenia v budúcnosti.

Najväčšími pozíciami vo fonde sú nasledovné spoločnosti: Chicken Soup For The Soul Entertainment Inc., BlueLinx Holdings, KKR Inc., Pandora A/S a Graftech International.

V poslednom komentári sme si predstavili CSSE. Dnes by sme sa mohli pozrieť na druhú najväčšiu pozíciu vo fonde – BlueLinx Holdings (BXC). BXC je americký veľkoobchodný distribútor stavebných materiálov s významným trhovým podielov v 40 amerických štátoch. Aktuálne sú BXC číslo 3 na americkom trhu. Bluelinx odoberá stavebné materiály od prvotných výrobcov a následne ich distribuuje zákazníkom, medzi ktorých patria siete obchodov so stavebným tovarom, lokálni predajcovia dreva, rôzni dealeri alebo DIY obchody ako Home Depot.

Bluelinx je spoločnosť, ktorú nesledujú zástupy analytikov a jej trhová kapitalizácia nepriťahovala pozornosť najväčších fondov. BXC sme ako zaujímavú príležitosť identifikovali, keď trh podľa nášho názoru nesprávne vyhodnotil situáciu v spoločnosti po akvizícii konkurenta Cedar Creek v roku 2019, na ktorú BXC využila dlhovéfinancovanie. Keď panika na akciových trhoch v marci 2020 stlačila valuáciu BXC na extrémne nízku úroveň, my sme na týchto zaujímavých hodnotách samozrejme dokúpili.

Nikto z nás však nemohol vedieť, že lockdowny a celoplošná podpora na zmiernenie dosahov krízy naštartujú boom v rekonštrukciách v amerických domácnostiach. Spoločnosti narástli tržby o 17% na skoro 3.1 miliardy USD a nedostatok niektorých materiálov (hlavne dreva) vystrelili marže spoločnosti na rekordné úrovne.BXC má výborný manažment, ktorý spoločnosť vedie správnym smerom. Vysoký free cashflow v posledných kvartáloch využili na významné zníženie dlhu. Následný rast cien akcií spoločnosti nebol už žiadnym prekvapením a investícia do akcií BXC sa nám niekoľko násobne vrátila v kratšom horizonte, ako sme pôvodne plánovali.

Mgr. Michal Ďurica, CFA

Portfólio manažér, IAD Investments

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.