Kontakty

Centrála spoločnosti:

IAD Investments, správ. spol., a.s.

Malý trh 2/A
811 08 Bratislava

klientske centrum: +421 2 3352 6939

e-mail: info@iad.sk

IČO: 17 330 254

Individuálna správa aktív

telefón: +421 2 3352 6927
e-mail: individualnasprava@iad.sk

Klientske centrum:

IAD Investments, správ. spol., a.s.
Malý trh 2/A
811 08 Bratislava
2. poschodie

Stránkové hodiny:
Pondelok – Piatok: 8:30–17:00

Bezplatná infolinka:

SR: 0800 601 601
ČR: 800 127 000

sme Vám k dispozícií v pracovných dňoch v čase od 8.30 do 17.00 h.
e-mail: info@iad.sk

IAD centrála

Ozvite sa nám

  Spracovanie osobných údajov: Spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a.s., so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava, IČO: 17 330 254, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel Sa, Vložka č. 182/B (ďalej len „IAD“) spracúva osobné údaje v tomto formulári uvedené na účel, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy. Informácie o spracovaní osobných údajov sú uvedené na webovom sídle IAD www.iad.sk.

  Finanční sprostredkovatelia

  Spolupracujeme s finančnými sprostredkovateľmi, prostredníctvom ktorých môžete investovať do našich fondov a sporiacich produktov.

  Alfa Life s.r.o.

  Radlinského 6
  949 01 Nitra
  www.alfalife.sk
  alfalife@alfalife.sk

  BRASCO EU, s. r. o.

  Moyzesova 12
  902 01 Pezinok
  www.brasco.eu.sk
  brasco@brasco.eu.sk

  Broker Consulting, a.s.

  Pribinova 25
  811 09 Bratislava
  www.bcas.sk
  info@bcas.sk

  BROKER HOUSE s.r.o.

  Borodáčova 3114/4
  821 03 Bratislava 2
  www.brokerhouse.sk
  info@brokerhouse.sk

  Brokeria, a s.

  Einsteinova ulica 11/3677
  851 01 Bratislava
  www.brokeria.sk
  info@brokeria.sk

  EN Partner poistenie s.r.o.

  Jenisejská 2441/45A
  040 12 Košice

  Erika Bendžalová

  Rúžová 113/23
  054 01 Levoča
  erikabendzalova@gmail.com

  Finanzpartner, a.s.

  FinCloud s.r.o.

  Jesenná ulica 860/32
  082 52 Dulova Ves
  www.fincloud.sk
  kontakt.fincloud@fincloud.sk

  FinCo Services, a.s.

  Pribinova 25
  811 09 Bratislava
  www.fcservices.sk
  info@fcservices.sk

  FINGO.SK, s. r. o.

  Vajnorská 100/B
  831 04 Bratislava
  www.fingo.sk
  kontakt@fingo.sk

  Finportal, a.s.

  Pribinova 4
  811 09 Bratislava
  www.finportal.sk
  info@finportal.sk

  Global Finance, a.s.

  Mlynské Nivy 73
  821 05 Bratislava
  www.gfinance.sk
  info@gfinance.sk

  Invest4life, o.c.p., a.s.

  Bratislavská 614
  911 05 Trenčín
  www.invest4life.sk
  info@invest4life.sk

  KREDIT PP, s. r. o.

  Ing. Marta Krausová
  Cesta k nemocnici 43
  974 01 Banská Bystrica
  kreditmam@gmail.com

  Medical & Financial Consulting

  Šustekova 51
  851 04 Bratislava
  www.mfc.sk
  mail@mfc.sk

  NRF, s.r.o.

  K. Sidora 727/29
  034 01 Ružomberok
  www.nrf.sk
  info@nrf.sk

  OK GROUP SLOVAKIA, a.s.

  Kukučínova 5
  917 01 Trnava
  www.okgroup.sk
  okgroupslovakia@okgroup.sk

  OPTIVISTA s. r. o.

  Landererova 7743/6
  811 09 Bratislava
  www.optivista.sk
  optivista@optivista.sk

  PROFI +, a.s.

  Grobská 556/11
  900 23 Viničné
  www.vzdyviac.sk
  info@vzdyviac.sk

  PROSIGHT Slovensko, a.s.

  Kavečianska cesta 1A/3637
  040 01 Košice
  www.prosight.sk
  info@prosight.sk

  SOPHISTIC Pro finance a.s.

  Matičné nám. 1141
  022 01 Čadca
  www.spfinance.sk
  info@spfinance.sk

  SWELL Financial Group, a.s.

  Šustekova 51
  851 04 Bratislava
  www.swell.sk
  info@swell.sk

  Swiss Life Select Slovensko, a.s.

  MGreen Point Offices blok H,
  Mlynské Nivy 49/II.16920
  821 09 Bratislava
  www.swisslifeselect.sk
  slovensko@swisslifeselect.sk

  Umbrella Group, s.r.o.

  Kalinčiakova 33
  831 04 Bratislava
  www.umbrellagroup.sk
  office@umbrellagroup.sk

  UNIVERSAL maklérsky dom a.s.

  Červeňova 18
  811 03 Bratislava
  www.universal.sk
  ustredie@universal.sk

  VSG - SLOVAKIA s.r.o.

  Hurbanovo nám. 68
  972 01 Bojnice
  www.vsg-slovakia.sk
  podpora@vsg-slovakia.sk

  Spolupráca s veľkými finančnými spoločnosťami

  Vo všetkých štátoch kde pôsobíme, sme si s našimi obchodnými partnermi vytvorili rovnocenné a korektné vzťahy. Vytvorili sme portfólio silných produktov a veríme, že sme našli efektívny spôsob komunikácie. Spolupráca s distribučnými sieťami, medzinárodne uznávanými bankami a poisťovňami, nám umožňuje ponúkať naše produkty širokej škále klientov.

  Poisťovne

  Finanční sprostredkovatelia

  Obchodník s cennými papiermi

  Banky