Aktualizácia dokumentov

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že odo dňa 1.8.2019 vstúpili do platnosti kľúčové informácie pre investorov podielového fondu Growth Opportunities, ktoré sa menili z dôvodu aktualizácie ukazovateľa rizík a výnosov (SRRI). Aktuálny dokument nájdete v sekcii Dokumenty.

Spät na všetky aktuality