Aktualizácia dokumentov

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že dňa 01.11.2018 bola aktualizovaná Organizačná štruktúra IAD Investments. Aktuálny dokument nájdete v sekcii Listiny IAD.

Spät na všetky aktuality