Aktualizácia dokumentov

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že odo dňa 1.7.2015 vstúpili do platnosti aktualizované predajné prospekty, štatúty a dokumenty Kľúčové informácie pre investorov všetkých podielových fondov IAD Investments, Spoločný prevádzkový poriadok, Obchodné podmienky pre poskytovanie služby zabezpečeného prístupu k údajom.

Aktuálne dokumenty všetkých podielových fondov nájdete v sekcii Dokumenty a tlačivá.

Spät na všetky aktuality