Aktualizácia dokumentov

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že od 30.12.2022 sú aktualizované dokumenty Stratégia uplatňovania hlasovacích práv, Politika udržateľnosti a Politika odmeňovania, ktoré sa menili najmä z dôvodu ich zosúladenia v súvislosti s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 z 27. novembra 2019 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb (ďalej len „Nariadenie SFDR“) a Koncepcia ochrany pred zneužitím IAD Investments, správ. spol., a. s. na účely legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu (Koncepcia AML IAD).

Aktuálne dokumenty nájdete v sekcii Dokumenty.

Spät na všetky aktuality