Aktualizácia dokumentov podielových fondov

Vážení klienti,

oznamujeme Vám od dňa 17.2.2014 vstúpili do platnosti nasledovné aktualizované dokumenty podielových fondov:

  • Predajné prospekty všetkých podielových fondov
  • Kľúčové informácie pre investorov všetkých podielových fondov
  • Štatút podielového fondu KD Prosperita, o.p.f.

Aktuálne dokumenty všetkých podielových fondov nájdete v sekcii Žiadosti a dokumenty.

Spät na všetky aktuality