Aktualizácia dokumentov podielových fondov

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že od dňa 18.02.2015 vstúpili do platnosti aktualizované dokumenty Predajné prospekty a Kľúčové informácie pre investorov podielových fondov IAD Investments.

Aktuálne dokumenty všetkých podielových fondov nájdete v sekcii Žiadosti a dokumenty.

Spät na všetky aktuality