Aktualizácia dokumentov podielových fondov

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že od dňa 30.4.2015 vstúpili do platnosti aktualizované dokumenty Kľúčové informácie pre investorov podielových fondov IAD Investments a predajný prospekt podielového fondu Český konzervativní o.p.f.

Aktuálne dokumenty všetkých podielových fondov nájdete v sekcii Žiadosti a dokumenty.

Spät na všetky aktuality