Aktualizácia dokumentov podielových fondov – Growth Opportunities

Vážení klienti,oznamujeme Vám, že od dňa 2.12.2016 vstúpil do platnosti dokument Kľúčové informácie pre investorov podielového fondu Growth Opportunities, ktorý sa menil z dôvodu aktualizácie ukazovateľa rizík a výnosov a zosúladenia s novými legislatívnymi požiadavkami. Aktuálny dokument nájdete v sekcii Žiadosti a dokumenty.

Spät na všetky aktuality