Aktualizácia dokumentu podielového fondu CREO

Vážení klienti,

oznamujeme Vám od dňa 6.10.2014 vstúpil do platnosti nasledovný aktualizovaný dokument: Kľúčové informácie pre investorov podielového fondu CREO, IAD Investments, správ. spol., a.s.

Aktuálny dokument nájdete v sekcii Žiadosti a dokumenty.

Spät na všetky aktuality