Aktualizácia Organizačnej štruktúry spoločnosti

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že dňa 23.9.2015 bola aktualizovaná Organizačná štruktúra IAD Investments. 

Všetky listiny spoločnosti nájdete v sekcii Listiny IAD.

Spät na všetky aktuality