Aktualizácia Organizačnej štruktúry spoločnosti

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že dňa 01.04.2016 bola aktualizovaná Organizačná štruktúra IAD Investments. Všetky listiny spoločnosti nájdete v sekcii Listiny IAD.

Spät na všetky aktuality