Aktualizácia Predajného prospektu PRF

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že dňa 24.11.2015 vstúpil do platnosti aktualizovaný dokument Predajný prospekt podielového fondu Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Aktuálny dokument podielového fondu nájdete v sekcii Žiadosti a dokumenty.

Spät na všetky aktuality