Aktualizácia Predajného prospektu PRF

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že dňa 1.1.2016 vstupuje do platnosti aktualizovaný dokument Predajný prospekt podielového fondu Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Aktuálny dokument podielového fondu nájdete v sekcii Žiadosti a dokumenty.

Spät na všetky aktuality