IAD Investments a HB Reavis Group sa dohodli na akvizícii správcu CE REIF fondu

  • Správcovská spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a.s. (IAD) ako kupujúci a HB Reavis Group sa dohodli na akvizícii správcu CE REIF fondu (Fond) – spoločnosti HB Reavis Investment Management S.à r.l.
  • IAD plánuje ďalší rozvoj Fondu a získať do Fondu nové investície v minimálnej hodnote 25 – 30 miliónov EUR.
  • Ukončenie transakcie a prevzatie Fondu je naviazané na schválenie regulátormi miestnej príslušnej autority a je naplánované na máj 2024.

CE REIF fond je realitný fond založený skupinou HB Reavis Group v roku 2011 v Luxemburskej jurisdikcii. Investičná stratégia fondu je akvírovať a spravovať aktíva v prémiových lokalitách Európy. K 31.12.2023 spravoval majetok v celkovej hodnote viac ako 300 miliónov EUR. Generálnym partnerom a správcom fondu je luxemburská spoločnosť HB Reavis Investment Management S.à r.l., ktorá je predmetom transakcie.

IAD spravuje najstarší slovenský podielový fond zameraný na investície do nehnuteľností, ktorý už 17 rokov prináša svojim investorom pozitívne a stabilné výnosy. Svoje skúsenosti plánuje IAD využiť aj pri rozvoji aktív a správe portfólia nehnuteľností Fondu, čo posilní jeho pozíciu a opätovne zvýši schopnosť Fondu dosiahnuť výnosy pre investorov.

IAD Investments, správ. spol., a.s. je najstaršia slovenská správcovská spoločnosť pôsobiaca na slovenskom kapitálovom trhu od roku 1991. V rámci svojho európskeho pôsobenia spravuje aktíva najmä na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku a Poľsku v hodnote viac ako 2,1 miliardy EUR. Aktuálne spravuje 16 podielových fondov a svojim investorom ponúka aj individuálnu správu aktív a sporiace programy.

Spät na všetky aktuality