Investície do európskych realít zarábajú

Vladimír Bolek v článku Hospodárskych novín o tom Ako sa vyvíjal realitný trh vo vybraných krajinách Európskej únie.

Spät na všetky aktuality