Manuál investovania do podielových fondov

Marek Adamec, riaditeľ pre externé siete IAD Investments, hovorí o výhodach a nevýhodach investovania do podielových fondov.

Spät na všetky aktuality