Oznam o aktualizácii Cenníka správcovskej spoločnosti

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že od dňa 19.9.2016 vstúpil do platnosti aktualizovaný Cenník spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a.s.

Aktuálne dokumenty nájdete na stránke Žiadosti a dokumenty v záložke Všeobecné dokumenty.

Spät na všetky aktuality