Oznam o aktualizácii dokumentov podielových fondov

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že v zmysle Zákona o kolektívnom investovaní SR boli aktualizované a dňa 15.2.2013 vstúpili do platnosti tieto dokumenty podielových fondov:

  • Predajné prospekty všetkých podielových fondov
  • Kľúčové informácie pre investorov všetkých podielových fondov
  • Štatúty podielových fondov:

Growth Opportunities, o.p.f.

Protected Equity I, o.p.f.

Protected Equity II, o.p.f.

Prvý realitný fond, o.p.f.

Aktuálne dokumenty všetkých podielových fondov nájdete v sekcii Žiadosti a dokumenty.

Spät na všetky aktuality