Oznam o aktualizácii dokumentov podielových fondov

Vážení klienti,

oznamujeme Vám od dňa 28.4.2014 vstúpili do platnosti nasledovné aktualizované dokumenty podielových fondov:

  • Predajný prospekt podielového fondu 1.PF Slnko, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.
  • Kľúčové informácie pre investorov podielového fondu KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Aktuálne dokumenty všetkých podielových fondov nájdete v sekcii Žiadosti a dokumenty.

Spät na všetky aktuality