Oznam o aktualizácii Sadzobníka poplatkov – sporenie s riadeným portfóliom

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že odo dňa 1.10.2018 vstúpil do platnosti aktualizovaný Sadzobník poplatkov pre poskytovanie služby riadenie portfólia: sporenie s riadeným portfóliom, ktorý sa menil z dôvodu zníženia odplaty za riadenie portfólia.

Aktuálne dokumenty nájdete v časti Dokumenty.

Spät na všetky aktuality