Správcovia fondov si budú musieť poplatky zaslúžiť

Vladimír Bolek vyjadruje svoje názory v štvorstranovej diskusii časopisu Forbes.

Spät na všetky aktuality