V projekte Nová Nitra, patriacemu do portfólia nehnuteľností v Prvom realitnom fonde, začala III. etapa výstavby.

V projekte Nová Nitra bola  v lete zahájená III. Etapa výstavby bytov. Táto etapa spočíva vo výstavbe dvoch bytových domov s celkovo 65 bytmi a podzemným parkoviskom. Po ukončení výstavby tretej etapy vznikne ucelená obytná zóna so zeleným vnútro blokom (I. ; II. a III. Etapa) a zázemím parkovacích miest (podzemné aj vonkajšie parkovanie) priamo pre obytnými celkami.

Predbežný termín ukončenia výstavby tretej etapy je leto 2017. Predpredaj bytov už bol spustený a je rezervovaných viac ako 10 bytových jednotiek. Byty v prvej aj druhej etape sú už všetky predané.

Spät na všetky aktuality