# investujte na fin trhoch  29. 11. 2021

Black Friday na svetových trhoch

Black friday na svetovych trhoch

Vo svete obchodu býva už zvykom, že nasledujúci deň po dni Vďakyvzdania je takzvaný Black Friday. Black Friday alebo čierny piatok je marketingový pojem pre zľavy na tovary a služby, ktoré obchodníci ponúkajú, aby sa zbavili starších zásob a pripravili sa na vrchol obchodníckej sezóny, teda na Vianoce.

Po tom ako sa tento piatok objavili prvé informácie o vypuknutí novej mutácie koronavírusu pochádzajúcej z južnej Afriky, si svetové trhy zažili svoj vlastný čierny piatok. Investori vypredávali takmer všetky aktíva, od akcií až po komodity a cudzie meny. Od Tokia až po New York, investori najskôr predávali, až potom sa pýtali otázky…Európske akciové indexy sa prepadli o viac ako 4%. Americké akciové indexy boli na tom o trochu lepšie a prepadli sa „iba“ o viac ako 2%. Letecké spoločnosti a sektory citlivé na zatváranie ekonomík zaznamenali rapídne prepady. Rovnako ropa sa prepadla o 11% na 72 dolárov za barel.

Ak sa ešte začiatkom minulého týždňa americký prezident Joe Biden sťažoval, že ceny ropy sú príliš vysoké a vytvárajú tlak na infláciu, tak piatkové udalosti do veľkej miery vyriešili jeho problém. Ak sa potvrdia obavy epidemiológov, že nová mutácia je infekčnejšia ako jeho súčasná verzia, tak sa tak stane v najhorší možný čas. Pri súčasnej inflácií centrálne banky už nebudú môcť využiť opakovaný trik so znižovaním sadzieb, ktoré sú v mnohých krajinách stále na nízkych úrovniach v porovnaní s historickými hodnotami. Vlády jednotlivých krajín, ktoré zvyšovali svoje deficity počas predchádzajúcich vĺn pandémie na hraničné hodnoty, budú postavené pred neľahkú otázku.

Na jednej strane stojí ochota pomôcť ekonomike a na druhej strane je riziko vysokého zadlženia, ktoré môže znížiť kreditný rating krajiny a značne navýšiť cenu financovania vládneho dlhu. Investori si uvedomujú všetky tieto riziká,a preto sú extrémne citliví na akýkoľvek negatívny vývoj pandémie. Aktuálne očakávania sú nastavené na postupné uvoľňovanie opatrení, otváranie ekonomík a pokračujúci hospodársky rast. Žiadne zatváranie ekonomík v projekciách investičných bánk nenájdete. Analytici predpovedajú postupný rast akciových indexov na oboch stranách Atlantiku aj budúci rok.

Nakoľko sa piatkové obavy trhu ukážu ako opodstatnené zistíme až v nasledujúcich dňoch alebo týždňoch. Pre investorov by mali byť piatkové správy o novej mutácií vírusu zdvihnutým ukazovákom, pričom vo svojich predikciách by mali počítať aj s tým, že trh nerastie vždy iba nahor.

Roman Vitásek, CFA
Portfólio manažér, IAD Investments

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.