# investujte na fin trzích  8. 11. 2021

Česká centrální banka utahuje sazby

Ceska koruna

Mezi nejvýznamnější události minulého týdne patří agresivní utahování monetární politiky Českou centrální bankou (ČNB). Ta ve čtvrtek zvýšila svou základní úrokovou sazbu na 2,75 %, čímž překonala i ty nejagresivnější odhady analytiků. Ti odhadovali navýšení sazby o 50 až 100 bazických bodů. ČNB navýšila sazbu o celých 125 bodů, což je největší posílení od roku 1997. Guvernér Jiří Rusnok uvedl, že další navyšování sazeb je pravděpodobné. Důvod takového prudkého nárůstu byly sílící inflační tlaky na českou ekonomiku. V září byla zaznamenána meziroční inflace na úrovni 4,9%, přičemž panuje obava, že importovaná inflace ze zahraničí se začíná přelévat i do širšího spotřebitelského koše a může značně ohrozit ekonomickou situaci v České republice. Prognóza inflace pro příští rok je 5,6%, což je nejvyšší inflace za posledních 10 let.

Zvýšení základní úrokové sazby se okamžitě projevilo na posílení České koruny vůči Euru. Ta se dostala na úroveň 25,34 CZK/EUR. Vzhledem k tomu, že česká ekonomika je silně proexportní ekonomika, bude mít silnější Česká koruna negativní vliv na export zboží, které se pro zahraničí prodraží. To může vést ke slabšímu ekonomickému růstu. Prognóza růstu české ekonomiky se snížila na 1,9 %. Vyšší úrokové sazby se postupně projeví napříč celou ekonomikou, ale nejvíce zasáhnou běžné obyvatelstvo v podobě dražších hypotečních úvěrů.

Česká centrální banka není jediná, která musela reagovat na změny v ekonomice. Postupné utahování monetární politiky vidíme ve více zemích, ať už je to v Rusku, Polsku nebo v USA. Evropská centrální banka se vyjádřila, že se prozatím nechystá zvyšovat úrokové sazby ani snižovat podpůrný program nákupu státních dluhopisů. Historie nám však ukazuje, že vyjádření centrálních bankéřů se někdy mohou velmi rychle měnit.

Roman Vitásek, CFA
Portfolio manažer, IAD Investments

Zpět na všechny články

#investujte

Zajímají vás novinky ze světa investic? Na našem blogu vás každý týden informují naši portfolio manažeři o dění na akciových trzích, naleznete zde i spoustu dalších zajímavých témat z oblasti investování. Aktivujte si upozornění na nové články v sekci blog a už vám nikdy neuniknou investiční aktuality.

Investujte s námi

s námi

Investovat může dnes už opravdu každý, důležité je vybrat si toho správného partnera, který investice bude spravovat.

Investujte na fin trzích

na fin trzích

Ověřené informace o novinkách a nejaktuálnějších tématech, které ovlivňují dění na finančních trzích.

Investujte do sebe

do sebe

Investice do sebe, může být někdy právě tou nejziskovější.

Tento materiál je marketingovým sdělením. Dříve než uděláte jakékoli investiční rozhodnutí, podívejte se na prodejní prospekt, statut a dokument s klíčovými informacemi pro investory fondů IAD Investments, zpráv. spol., a.s. (dále jen „IAD“) ve slovenském jazyce v sídle IAD, na prodejních místech, v sídle depozitáře nebo na www.iad.sk. Pro více informací se obraťte na svého finančního zprostředkovatele nebo na www.iad.sk.

Hodnota investice do podílového fondu se může i snižovat a není zaručena návratnost původně investované částky. S investicí do podílových fondů je spojeno i riziko. V souladu se statuty podílových fondů může podíl cenných papírů vydaných státy a mezinárodními organizacemi, uvedenými v příloze statutů jednotlivých podílových fondů, překročit 35% hodnoty majetku ve fondu, přičemž tento podíl může dosáhnout až 100%. IAD je povinna vyplatit podílový list podílového fondu První realitní fond a Korunový realitní fond bezodkladně, nejpozději však v prodloužené lhůtě 12 měsíců. Majetek ve fondu První realitní fond je podle podmínek zvláštního zákona investován zejména do nemovitostí včetně příslušenství pro účely jejich správy a prodeje, do majetkových účastí v realitních společnostech a do likvidních finančních aktiv, z nichž ekonomické podstaty vyplývá úzké propojení s trhem nemovitostí. Korunový realitní fond má minimálně 85% majetku nepřetržitě investovaného do podílových listů fondu První realitní fond.