# investujte na fin trhoch  8. 11. 2021

Česká centrálna banka uťahuje sadzby

Ceska koruna

Medzi najvýznamnejšie udalosti minulého týždňa patrí agresívne uťahovanie monetárnej politiky Českou centrálnou bankou (ČNB). Tá vo štvrtok zvýšila svoju základnú úrokovú sadzbu na 2,75%, čím prekonala aj tie najagresívnejšie odhady analytikov. Tí odhadovali navýšenie sadzby o 50 až 100 bázických bodov. ČNB navýšila sadzbu o celých 125 bodov, čo je najväčšie posilnenie od roku 1997. Guvernér Jiří Rusnok uviedol, že ďalšie navyšovanie sadzieb je pravdepodobné. Dôvod takéhoto prudkého nárastu boli silnejúce inflačné tlaky na českú ekonomiku. V septembri bola zaznamenaná medziročná inflácia na úrovni 4,9%, pričom panuje obava, že importovaná inflácia zo zahraničia sa začína prelievať aj do širšieho spotrebiteľského koša a môže značne ohroziť ekonomickú situáciu v Českej republike. Prognóza inflácie na budúci rok je 5,6%, čo je najvyššia inflácia za posledných 10 rokov.

Zvýšenie základnej úrokovej sadzby sa okamžite prejavilo na posilnení Českej koruny voči Euru. Tá sa dostala na úroveň 25,34CZK/EUR. Vzhľadom na to, že česká ekonomika je silne proexportná ekonomika, bude mať silnejšia Česká koruna negatívny vplyv na export tovarov, ktoré sa pre zahraničie predražia. To môže viesť k slabšiemu ekonomickému rastu. Prognóza rastu českej ekonomiky sa znížila na 1,9%. Vyššie úrokové sadzby sa postupne prejavia naprieč celou ekonomikou, ale najviac zasiahnu bežné obyvateľstvo v podobe drahších hypotekárnych úverov.

Česká centrálna banka nie je jediná ktorá musela reagovať na zmeny v ekonomike. Postupné uťahovanie monetárnej politiky vidíme vo viacerých krajinách, či už je to v Rusku, Poľsku alebo v USA. Európska centrálna banka sa vyjadrila, že sa nateraz nechystá zvyšovať úrokové sadzby ani znižovať podporný program nákupu štátnych dlhopisov. História nám však ukazuje, že vyjadrenia centrálnych bankárov sa niekedy môžu veľmi rýchlo meniť.

Roman Vitásek, CFA
Portfólio manažér, IAD Investments

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.