# investujte na fin trzích  9. 11. 2021

Komentář portfolio manažera za říjen

Investicie

Po slabším začátku akcie v průběhu října opět nabraly na síle, přičemž mnohé akciové indexy dosáhly v průběhu měsíce nových maxim. Americké akcie podpořil silný začátek výsledkové sezóny ve 3. čtvrtletí, přičemž více než 80 % společností překonalo očekávání zisků, což pomohlo posunout index S&P 500 na nový vrchol. Čínské indexy se také odrazily, částečně díky progresu v sužovaném sektoru nemovitostí.

Kombinace přetrvávajících překážek v globálním dodavatelském řetězci a rostoucích cen energií vyvolala obavy z dlouhotrvajících inflačních tlaků, což vedlo trhy k rychlejšímu zpřísňování ze strany centrálních bank na celém světě. Optimismus přinesly i prvotní náznaky zlepšení amerického trhu práce v ukazatelích míry nezaměstnanosti a nižšího počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti. Pozitivní je, že míra nezaměstnanosti klesla na 4,8 %, naopak růst HDP v USA o 2,0 % r/r za třetí čtvrtletí zklamal. Akcím ve Spojených státech pomohlo i krátkodobé navýšení dluhového stropu v USA.

Evropská centrální banka (ECB) na svém posledním zasedání ponechala svou monetární politiku beze změny, tak jak se očekávalo. Je velmi pravděpodobné, že si udrží svou klíčovou úrokovou sazbu v záporném pásmu nejméně další rok navzdory prudkému nárůstu inflace v eurozóně, což naznačuje divergenci s jinými centrálními bankami. ECB znovu potvrdila svůj plán pokračovat v nakupování dluhopisů a tlačit tak výpůjční náklady na rekordní minima.

Z makroekonomické stránky hospodářský růst v Evropě stále trpí ztrátou dynamiky. To je nejpozoruhodnější v Německu, kde slabost automobilového sektoru způsobená nedostatkem polovodičů ovlivňuje průmyslovou výrobu. Pokud však nebereme v úvahu automobilový sektor, trajektorie průmyslové výroby v eurozóně je zpět nad úrovní před pandemií. Rostoucí míra proočkovanosti v Asii umožňuje postupné opětovné otevírání ekonomik, přičemž se odpovídajícím způsobem zvyšuje mobilita. Rostoucí inflační rizika podnítily centrální banky na všech rozvíjejících se trzích ke zvýšení sazeb, které jsme mohli vidět za poslední měsíc.

Ing. Róbert Bučič
Portfolio manažer, IAD Investments

Zpět na všechny články

#investujte

Zajímají vás novinky ze světa investic? Na našem blogu vás každý týden informují naši portfolio manažeři o dění na akciových trzích, naleznete zde i spoustu dalších zajímavých témat z oblasti investování. Aktivujte si upozornění na nové články v sekci blog a už vám nikdy neuniknou investiční aktuality.

Investujte s námi

s námi

Investovat může dnes už opravdu každý, důležité je vybrat si toho správného partnera, který investice bude spravovat.

Investujte na fin trzích

na fin trzích

Ověřené informace o novinkách a nejaktuálnějších tématech, které ovlivňují dění na finančních trzích.

Investujte do sebe

do sebe

Investice do sebe, může být někdy právě tou nejziskovější.

Tento materiál je marketingovým sdělením. Dříve než uděláte jakékoli investiční rozhodnutí, podívejte se na prodejní prospekt, statut a dokument s klíčovými informacemi pro investory fondů IAD Investments, zpráv. spol., a.s. (dále jen „IAD“) ve slovenském jazyce v sídle IAD, na prodejních místech, v sídle depozitáře nebo na www.iad.sk. Pro více informací se obraťte na svého finančního zprostředkovatele nebo na www.iad.sk.

Hodnota investice do podílového fondu se může i snižovat a není zaručena návratnost původně investované částky. S investicí do podílových fondů je spojeno i riziko. V souladu se statuty podílových fondů může podíl cenných papírů vydaných státy a mezinárodními organizacemi, uvedenými v příloze statutů jednotlivých podílových fondů, překročit 35% hodnoty majetku ve fondu, přičemž tento podíl může dosáhnout až 100%. IAD je povinna vyplatit podílový list podílového fondu První realitní fond a Korunový realitní fond bezodkladně, nejpozději však v prodloužené lhůtě 12 měsíců. Majetek ve fondu První realitní fond je podle podmínek zvláštního zákona investován zejména do nemovitostí včetně příslušenství pro účely jejich správy a prodeje, do majetkových účastí v realitních společnostech a do likvidních finančních aktiv, z nichž ekonomické podstaty vyplývá úzké propojení s trhem nemovitostí. Korunový realitní fond má minimálně 85% majetku nepřetržitě investovaného do podílových listů fondu První realitní fond.