# investujte na fin trzích  20. 12. 2021

Indie – nové bojiště na poli Fintech platforem

Rok 2021 byl rokem uvedení mnoha významných burzovních debutů na poli Fintechů. Původně se očekávala 3 velká jména, která měla do velké míry změnit fungování často rigidního bankovního prostředí. Jednalo se o čínský Ant Financial, brazilský Nu Holdings a indický Paytm.

Po politických tlacích ze strany čínské komunistické strany nastal odklad uvedení na trh u platformy Ant Financial. Zbylé dvě platformy Paytm a Nu Holdings zažily svůj debut v listopadu a prosinci letošního roku. Obě investice mají společného jmenovatele, kterým je Warren Buffet. Legendární investor vsadil na velikost trhů, které nabízejí velký potenciál budoucího zhodnocení.

Za zmínku stojí především indický trh. Podle odhadů Světové banky, méně než 10% indické populace má vytvořen bankovní účet. Přesto, velká část populace vlastní mobilní telefon. Nová platforma od společnosti Paytm umožňuje využívat mobil k platbám prostřednictvím QR kódu, požádat o úvěr, nebo převádět peníze z jednoho uživatelského účtu na druhý. Tím se do velké míry vytrácí využívání hotovosti z každodenního života. Centrální banka si uvědomuje výhody digitálního prostředí, a proto nastavila systém, ve kterém do pěti let dojde ke sloučení bankovních a platebních systémů v jeden ucelený systém. I když celkovou velikost trhu lze jen stěží kvantifikovat, jedná se o trh, který bude využívat 1,4 miliardové populace a to už stojí za povšimnutí.

O indický trh projevilo zájem již několik společností, které se snaží etablovat na domácím trhu. Jedná se o Walmart, Amazon nebo Google. Ti se přes různá lokální partnerství snaží nabízet finanční produkty od úvěrů, investování až po pojištění.

Jak už to v investování bývá, velký trh přináší velké příležitosti a ty zase přinášejí velkou konkurenci. Indický trh Fintech startupů nebude výjimkou.

Roman Vitásek, CFA

Portfolio manažer, IAD Investments

Zpět na všechny články

#investujte

Zajímají vás novinky ze světa investic? Na našem blogu vás každý týden informují naši portfolio manažeři o dění na akciových trzích, naleznete zde i spoustu dalších zajímavých témat z oblasti investování. Aktivujte si upozornění na nové články v sekci blog a už vám nikdy neuniknou investiční aktuality.

Investujte s námi

s námi

Investovat může dnes už opravdu každý, důležité je vybrat si toho správného partnera, který investice bude spravovat.

Investujte na fin trzích

na fin trzích

Ověřené informace o novinkách a nejaktuálnějších tématech, které ovlivňují dění na finančních trzích.

Investujte do sebe

do sebe

Investice do sebe, může být někdy právě tou nejziskovější.

Tento materiál je marketingovým sdělením. Dříve než uděláte jakékoli investiční rozhodnutí, podívejte se na prodejní prospekt, statut a dokument s klíčovými informacemi pro investory fondů IAD Investments, zpráv. spol., a.s. (dále jen „IAD“) ve slovenském jazyce v sídle IAD, na prodejních místech, v sídle depozitáře nebo na www.iad.sk. Pro více informací se obraťte na svého finančního zprostředkovatele nebo na www.iad.sk.

Hodnota investice do podílového fondu se může i snižovat a není zaručena návratnost původně investované částky. S investicí do podílových fondů je spojeno i riziko. V souladu se statuty podílových fondů může podíl cenných papírů vydaných státy a mezinárodními organizacemi, uvedenými v příloze statutů jednotlivých podílových fondů, překročit 35% hodnoty majetku ve fondu, přičemž tento podíl může dosáhnout až 100%. IAD je povinna vyplatit podílový list podílového fondu První realitní fond a Korunový realitní fond bezodkladně, nejpozději však v prodloužené lhůtě 12 měsíců. Majetek ve fondu První realitní fond je podle podmínek zvláštního zákona investován zejména do nemovitostí včetně příslušenství pro účely jejich správy a prodeje, do majetkových účastí v realitních společnostech a do likvidních finančních aktiv, z nichž ekonomické podstaty vyplývá úzké propojení s trhem nemovitostí. Korunový realitní fond má minimálně 85% majetku nepřetržitě investovaného do podílových listů fondu První realitní fond.