# investujte na fin trhoch  18. 1. 2022

Nastal čas vypredávať akcie?

V posledných mesiacoch sa čoraz častejšie objavujú správy o nadhodnotených cenách akcií, poprípade o akciovej bubline v USA, ktorá musí každú chvíľu prasknúť. Podobné správy a im podobné možno vídať nie len v odbornej tlači, ale aj v periodikách čo s investovaním nemajú veľa spoločného. O to desivejšie môžu tieto správy vnímať bežní investori, ktorí sú častokrát odkázaní na populárne investičné média, ktorých hlavným cieľom nie je dávať investičné poradenstvo, ale zvyšovať návštevnosť svojich stránok.

Pravda je taká, že nech sa na akcie pozrieme cez akúkoľvek metriku, tak sú veľmi drahé. Pri akciách máme na mysli hlavne americký akciový trh, ktorý je najväčší, najlikvidnejší a preto priťahuje aj najviac pozornosti. Pri súčasnej valuácií indexu S&P 500 na úrovni 26-násobku tohtoročných ziskov je budúci výnos pre investora iba niečo okolo 3,85%. To nie je veľa, obzvlášť keď berieme do úvahy historickú prémiu za rizikovosť akcií. Spomínaný akciový výnos je výnos za predpokladu, že by zisky spoločnosti nerástli. To samozrejme nie je pravda, lebo zisky spoločnosti v dlhodobom horizonte väčšinou rastú.

Druhá strana mince je, že ak akcie sú drahé, tak všetky ostatné aktíva sú ešte drahšie. Či už dlhopisy, niektoré komodity alebo trh nehnuteľnosti sú na úrovni alebo v blízkosti svojich maxím a ich budúce výnosy budú tomu primerané. Kryptomeny ako vysoko špekulatívny nástroj by som medzi aktíva ani neuvádzal.

Ak sú bežní investori presvedčení, že momentálne nastal ten čas vypredávať akciové fondy a presunúť svoje peniaze inam, pravdepodobne sa dostanú do emocionálnej pasce. Tá spočíva v tom, že ak sa im podarí vypredať tesne pred poklesom, tak len veľmi ťažko budú vedieť, kedy opäť nakupovať späť, až zmeškajú ten správny moment a tým pádom aj veľkú časť výnosov.

Druhá možnosť je, že investori vypredajú akcie a následne budú sledovať ako akciové fondy budú naďalej rásť, čo ich prinúti vrátiť sa k pôvodným investíciám, ale pri vyšších cenách. V jednom aj v druhom prípade bude akákoľvek aktivita skôr na škodu a nie na úžitok.

História nám hovorí, že od roku 1929 americký akciový trh zažil 14 významných prepadov o viac ako 20%. Najväčší prepad bol 85%. Napriek tomu, akciové indexy sa vždy dokázali vrátiť na pôvodné úrovne a pokračovať vo svojom raste. Dlhodobí investori, ktorých cieľom nebola krátkodobá špekulácia ale dlhodobé budovanie majetku, boli vždy znamenite odmenení. Ani v tomto prípade tomu nebude inak.

Roman Vitásek, CFA
Portfólio manažér, IAD Investments

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.