# investujte na fin trhoch  15. 11. 2021

Nová éra v GE

General electric

General Electric (GE) ako jeden z posledných amerických konglomerátov končí a po rokoch zbavovania sa menších divízií sa rozdelí sa na tri samostatné firmy. Spoločnosť založená v roku 1892, ktorá v jednom čase vyrábala všetko od elektrospotrebičov cez lekárske prístroje až po letecké motory a ich finančná divízia pôsobila v bankovníctve a poisťovníctve, odolávala dlhé roky tlaku investorov na zjednodušenie štruktúry biznisu a prehľadnejšie riadenie.

Na vrchole svojej slávy, keď prasknutie internetovej bubliny valcovalo spoločnosti naprieč ekonomikou, bola GE dokonca najhodnotnejšou americkou firmou s trhovou kapitalizáciou 550 miliárd USD. GE bola mimoriadne úspešným konglomerátom až do momentu nevydarenej akvizície konkurenta Honeywell. Následne ako kompenzáciu tejto nezdarenej akvizície spravil manažment GE niekoľko extrémne predražených akvizícií, ktoré mali veľmi negatívny dopad na firemnú ziskovosť. Finančná kríza v roku 2008 a kolaps finančnej divízie GE Capital, ktorá mala na svojej bilancii naakumulované príliš veľké rizikové pozície, bol už tzv. posledný klinec.

GE sa po troch rokoch od nástupu nového CEO Larryho Culpa, ktorý spoločnosť významne oddĺžil odpredajom menších divízií, rozdelí na tri nové spoločnosti. Prvá sa bude venovať vývoju a výrobe leteckých motorov, druhá zdravotníckemu biznisu a tretia turbínam na výrobu elektrickej energie. Cieľom tohto rozdelenia je ukončiť dlhé obdobie podpriemerného vývoja akcií GE, hlavne v porovnaní s indexom S&P500, ale aj v porovnaní so svojou konkurenciou. Zjednodušenie biznisu GE v troch samostatných firmách bude mať podľa plánu manažmentu za následok okrem transparentnejšej alokácie kapitálu v rámci firmy aj otvorenie hodnoty spoločnosti a následne vyšší výnos pre akcionárov.

Zamýšľaný plán samozrejme nemusí byť 100%-ne úspešný. Minimálne v prípade leteckej divízie koronakríza ukázala, ako veľmi je tento biznis volatilný a zraniteľný. Každopádne bude zaujímavé podrobne sledovať vývoj v GEa v jej novovytvorených spinoffoch (spoločnostiach vytvorených oddelením od materskej firmy) v nasledujúcich rokoch, keďže kvalitné spinoffy vo všeobecnosti outperfomujú trh minimálne v prvom roku od ich IPO.

Mgr. Michal Ďurica, CFA
Portfólio manažér, IAD Investments

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.