# investujte na fin trhoch  12. 7. 2022

Euro na rekordne nízkych úrovniach

Euro vs. USD

Spoločná európska mena tento týždeň dosiahla najnižšiu úroveň voči americkému doláru za posledných 20 rokov. Počas tohto týždňa sa Euro obchodovalo voči doláru  pri kurze 1,015 USD/EUR, pričom všetko nasvedčuje tomu, že pokles ešte nie je za nami a v najbližších dňoch/týždňoch uvidíme hodnotu Eura pod jedným americkým dolárom.

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v podcaste o investovaní IAD TALKS:

Pre Eurozónu je tento vývoj nepriaznivý, lebo svedčí o nedôvere investorov v spoločnú európsku menu. Slabá mena je vo všeobecnosti vnímaná negatívne, lebo investori ktorí držia aktíva v eurách strácajú na hodnote v prípade, že by svoje aktíva chceli predať a konvertovať do inej meny. Ak sa naplnia odhady analytikov, tak v nasledujúcich mesiacoch by sme mohli vidieť klesnúť euro až na úroveň 0,8 USD/EUR. To môže byť pre európsky kontinent, ktorý sa momentálne borí s vysokou infláciou veľmi bolestivé. Vzhľadom na to, že svetové komodity sa obchodujú v dolároch, tak slabšie euro bude zvyšovať aj tak už dosť vysoké inflačné tlaky. Najmä ceny ropy a plynu, ktoré už teraz spôsobujú vysokú infláciu, budú po prepočítaní na eura ešte vyššie.

Osud eura stojí a padá na Európskej centrálnej banke. Tá stojí pred neľahkou úlohou. Ak zvýši sadzby tak, aby spomalila infláciu, tak mnohé južné európske ekonomiky budú mať problém prefinacovať už aj tak vysoké dlhy. Pokiaľ tak neurobí, tak bude na to doplácať celá Eurozóna. Jedna aj druhá možnosť zvyšuje pravdepodobnosť recesie v Európe, pričom zatiaľ politici ani centrálni bankári nemajú jasno v tom, ktorou cestou sa vydajú. Investori majú ešte stále pred očami európsku dlhovú krízu z roku 2010.

Aktuálna situácia sa až nápadne podobá na rok 2010 s tým rozdielom, že teraz je zadĺženosť Talianska v pomerových ukazovateľoch ešte vyššia ako tomu bolo naposledy. Na príklade južanských ekonomík je vidno, ako populizmus a nezodpovedné správanie politikov môže mať celoeurópske následky. Pre Slovensko by situácia na juhu Európy mala byť varovným mementom.

Roman Vitásek, CFA
Portfólio manažér, IAD Investments

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.