# investujte na fin trhoch  11. 4. 2022

FED poslal finančné trhy do mínusu

Uplynulý týždeň uzatvorili všetky hlavné americké akciové indexy v červených číslach. Dow Jones stratil -0,3%, S&P 500 -1,3% a technologický index Nasdaq takmer -4%. Profit nepriniesol ani dlhopisový trh, keď výnos amerického 10-ročného dlhopisu poskočil na najvyššiu úroveň od roku marca 2019 a prekonal 2,71 %.

Týždenný komentár od nášho portfólio manažéra si môžete aj vypočuť v podcaste o investovaní IAD TALKS:

Hlavným dôvodom poklesu naprieč finančnými aktívami bol FED, ktorý zverejnil zápis z marcového zasadnutia. Z uvedeného vyplynulo, že jednotliví predstavitelia FEDu sú odhodlaní, v snahe zastaviť vysokú infláciu, dvíhať úrokové sadzby rýchlejšie ako doteraz trh očakával. A aby toho nebolo málo, na program dňa sa už dostalo aj rozpúšťanie napuchnutej bilancie centrálnej banky, ktorú tvoria bilióny USD v štátnych dlhopisoch a hypotekárnych záložných listoch nahromadené za roky kvantitatívneho uvoľňovania („tlačenia peňazí“). Za vysokou aktivitou v uťahovaní monetárnej politiky v nadchádzajúcich mesiacoch, je potrebné hľadať podcenenie rastúcej inflácie v minulom roku a snaha dostať vysoké ceny pod kontrolu. Svojou troškou k poklesu trhov pridali aj rastúce obavy z možnej recesie v USA, hlavne sprostredkované signálmi z dlhopisového trhu a poklesom akcií prepravných spoločností. V neposlednom rade k zvýšenej volatilite stále prispieva aj Putinova vojna na Ukrajine, ktorá tlačí ceny energetických komodít a potravín závratne nahor.

Zmenu v správaní FEDu vidíme už aj v reálnej ekonomike. Vyššie úrokové miery sa postupne svojimi kanálmi dostávajú ku konečnému spotrebiteľovi. Napríklad úrok na 30-ročnej hypotéke vzrástol nad úroveň 4,7% (začiatkom roku 2022 bol tesne nad 3%). Vyššie náklady na financovanie nákupu nehnuteľností už vidíme na poklese cien akcií spoločností stavajúcich rezidenčné nehnuteľnosti alebo predávajúce stavebné materiály. Podobný trend je evidentný aj na úveroch na obstaranie auta. Vyššie úrokové miery na štátnych dlhopisoch automaticky znamenajú aj vyššie náklady na získanie kapitálu pre drvivú väčšinu spoločností, ktorým sa pravdepodobne budú scvrkávať marže a budú viac premýšľať o investičných projektoch.

Aktuálna výška sadzieb je z historického pohľadu ešte stále extrémne nízka, ale zmena paradigmy už nastala a vyššie úroky budú realitou. Otázkou zostáva, ako agresívne FED svoju politiku utiahne. To nám ukážu nasledovné mesiace.

Mgr. Michal Ďurica, CFA

Portfólio manažér, IAD Investments

IAD Talks

Spät na všetky články

#investujte

Zaujímajú vás novinky zo sveta investícií? Na našom blogu vás každý týždeň informujú naši portfólio manažéri o dianí na akciových trhoch, nájdete tu aj veľa ďalších zaujímavých tém z oblasti investovania. Aktivujte si upozornenie na nové články v sekcii blog a už vám nikdy neuniknú investičné aktuality.

Investujte s nami

s nami

Investovať môže dnes už naozaj každý, dôležité je vybrať si toho správneho partnera, ktorý investície bude spravovať.

Investujte na fin trhoch

na fin trhoch

Overené informácie o novinkách a najaktuálnejších témach, ktoré ovplyvňujú dianie na finančných trhoch.

Investujte do seba

do seba

Investícia do seba, môže byť niekedy práve tou najvýnosnejšou.

UPOZORNENIE. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk.

Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.